ANBI-status Entrée

In overeenstemming met de Wijziging van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 publiceert de vereniging hieronder de informatie zoals voorgeschreven in Artikel 1a van de voornoemde Uitvoeringsregeling.

Naam:
Entrée, vereniging jong publiek van het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest.

RSIN/FI-nummer:
855491498

Postadres:
Gabriël Metsustraat 16
1071 EB Amsterdam
email: info@jouwentree.nl

De doelstelling van Entrée
De Vereniging stelt zich ten doel de belangen van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest te behartigen en te bevorderen, onder meer door het bijeen brengen en bundelen van de belangen van het concertpubliek, het optreden als spreekbuis namens het concertpubliek en het bevorderen van contact tussen concert publiek en de uitvoerenden.
Daarnaast stelt Entrée zich ten doel de muziekbeoefening en muzikale ontwikkeling in Nederland en Amsterdam in het bijzonder te bevorderen.

De hoofdlijnen uit het beleidsplan
Zie beleidsplan 2020/2021.

Bestuur
Het bestuur van Entrée bestaat uit de volgende zeven personen:

Carel Coenraad (Voorzitter)
Liesbeth Sträter (Penningmeester)
Pien van Engen (Sponser- en fondsenwerving)
Pieter Sloetjes  (Secretaris)
Dominik Winterling (vertegenwoordiger van het Koninklijk Concertgebouworkest)
Job Noordhof (vertegenwoordiger van Het Concertgebouw)
Remy François (vertegenwoordiger van de Vereniging Vrienden van het Concertgebouw en het Koninklijk Concergebouworkest).
De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur.  Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door vrijwilligers die zitting nemen in de Jongerenraad.

De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.